Från biograf till kulturhus

Från dåtidens modernaste biograf till kulturhus för ungdomar. Grand har under sedan 1936 hunnit med mycket!

Under slutet av 1800-talet förvandlades Trädgårdsgatan och nedre Slottsgatan till ett viktigt promenadstråk, med såväl Stadshotellet så som Slottskällan som mål. Under 1930- och 1940-talet uppfördes tre biografer på Trädgårdsgatan, som gav Uppsalas nöjesliv en ny dimension.

En unik biograf
Grand, dåtidens modernaste biograf, byggdes 1936, efter ritningar av arkitekt Simon Lindsjö och gav det då blomstrande livet på Trädgårdsgatan, ett eftertraktat tillskott. Biograferna hade fått modern, ändamålsenlig och egen form.

En dåtida fackman framhöll vilka normer som gällde för dåtidens biografer:
"En biograf skall fylla sitt ändamål utan bjäfs och krusiduller. Den skall vara ljus, luftig och ge en känsla av trivsel. Framför allt skall den få folk att rikta sina uppmärksamma blickar mot den vita duken"

Den tekniska utvecklingen satte därför viss prägel på hur lokalerna utformades. Biografpalatset Grand var också därför en attraktion med sin då unika byggstil och moderna tekniska utrustning. Eftersom Grand även kunde visa den nya sortens film (ljudfilmen) hade biografen en revolutionerande inverkan på alla.

Ungdomarna tar över
Biografverksamheten las ner i slutet av 80 talet, därefter drevs bland annat ungdomsdiskoteket Grand Slam i 3 år på ett tillfälligt hyreskontrakt. Därefter tog ungdomsföreningen F.E.L i samarbete med Barnombudsmannen initiativet att starta ett ungdomscafé där Uppsalas ungdomar skulle kunna arrangera konserter samt bedriva caféverksamhet.

Detta var också den verksamhet som hölls i huset fram till dess att en anlagd brand förstörde byggnaden i maj 1995. Med bara ytterväggarna kvar av den gamla stenbyggnaden diskuterades hurvida Grand skulle återuppbyggas och slutligen togs beslutet om att byggnaden skulle restaureras. Detta skedde under 1996 och 1997 stod huset åter färdigt i ungdomskulturens tjänst.

Uppdaterad: