Aktuell prislista

Ideell förening
Salongen 105 kr/h

Skola och studieförbund
Salongen 195 kr/h

Företag, Kommunal verksamhet och Privatperson
Salongen 300 kr/h

Teknikhyra
Stora ljudanläggningen (inkl. ljus) 500 kr/timme
Lilla ljudanläggningen 500 kr/tillfälle eller dygn
Backline 750 kr / tillfälle

11 maj 2018