Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling är självklart för kommunens alla kulturhus och fritidsgårdar.

Grands handlingsplan för att förhindra det finner du genom att klicka här. (PDF, 284 KB)

Uppdaterad: