Plan mot kränkande behandling & diskriminering

Att arbeta för likabehandling och mot diskriminering är självklart för alla Uppsala kommuns fritidsgårdar.

Grands plan för det finner du genom att klicka här. (PDF, 1 MB)

Uppdaterad: