Kulturskolans sångelever

17 november

Tid: 19:00 – 20:30

I samarbete med Uppsala Kulturskola 

Alkohol- och drogfritt