Café Trädgården

18 november

Tid: 15:00 – 20:30

Ungdomar i behov av särskilt stöd i högstadie- och gymnasieålder 13-21 år. 

Öppettider: 15.00-20.30

Aktivtet: Karaoke i samverkan med Studieförbundet Bilda, start kl 18.00

Alkohol- och drogfritt