Café Trädgården

11 november

Tid: 15:00 – 20:30

Ungdomar i behov av särskilt stöd i högstadie- och gymnasieålder 13-21 år. 

Aktivtet: Filmvisning, start kl 18.00

Alkohol- och drogfritt