Café Trädgården

4 november

Tid: 15:00 – 20:30

Ungdomar i behov av särskilt stöd i högstadie- och gymnasieålder 13-21 år. 

Aktivtet: Halloweendisco, kom gärna utklädd

Öppet för alla åldrar 

Alkohol- och drogfritt