Café Trädgården

18 april

Tid: 15:00 – 20:30

Disco från 18.00

(För personer i behov av särskilt stöd)

Cafét är öppet mellan 15.00-20.30