Medlemscafé

17 maj

Tid: 15:00– 21:00

Ljusteknik workshop

För medlemmar.
Medlemscafé öppet mellan 15.00-20.30