Medlemscafé

1 februari

Tid: 15:00– 21:00

Just dance turnering 

För medlemmar.
Medlemscafé öppet mellan 15.00-20.30